Designum 05/2009

online Designum 5/2009


Začnite s ochranou svojich dizajnov pred napodobňovaním, kopírovaním alebo porušovaním

Začnite s ochranou svojich dizajnov pred napodobňovaním, kopírovaním alebo porušovaním

Zdena Hajnalová

Autorskoprávna ochrana dizajnov je zvyčajne založená na princípe neformálneho vzniku práv, t. j. bez zápisu do akéhokoľvek registra. Tento princíp síce na jednej strane poskytuje dostupnú ochranu bez akýchkoľvek poplatkov či vyplňovania rôznych formulárov prihlášok, no na druhej strane je v prípade sporov, ako je napodobovanie či falšovanie určitého výsledku tvorivej činnosti, veľmi zložité a často až nemožné dokázať, kto je skutočným autorom.