Designum 05/2010

online Designum 5/2010


KUPÉ. Na periférii alebo v centre grafického dizajnu?

KUPÉ. Na periférii alebo v centre grafického dizajnu?

Pavel Noga

Hoci je zo Žiliny pomerne ďaleko do Viedne, Bratislavy, Prahy alebo Varšavy, aj tak sa každoročne aspoň na dva dni stáva stredoeurópskym centrom grafického dizajnu. Dva dni šiesteho ročníku konferencie Kupé prebehli väčšinou práve v znamení definovania neviditeľných hraníc medzi "tým, čo je v centre" a "tým, čo už musíme hľadať na periférii" - a zďaleka nemusí ísť iba o perifériu v geografickom slova zmysle. Jednotliví rečníci s týmto zaraďovaním ľahko žonglovali a grafický dizajn sa niekedy spomínal iba okrajovo.