Designum 05/2010

online Designum 5/2010


Michal Kukučka

Michal Kukučka

redakcia Koncept elektromobilu od Michala Kukučku, ktorý bol ocenený cenou rektora VŠVU, vznikol ako dopravná alternatíva na presun v meste. Keďže univerzálnosť a výkon súčasného automobilu sa odrážajú na jeho cene, rozmeroch a vypúšťaných splodinách, redukovaním určitých jazdných vlastností a dojazdu s pomocou ekologických technológií dostaneme cenovo dostupnejší a hlavne k prírode priateľskejší dopravný prostriedok.