Designum 05/2010

online Designum 5/2010


Prehodnocovanie tradície a remesla

Prehodnocovanie tradície a remesla

Mária Nepšinská Keramika sa v druhej polovici 20. storočia u nás, podobne ako sklo alebo textil, len ťažko vyrovnávala so svojím postavením v rámci kategorizácie výtvarného umenia. Aj napriek tomu, že mnohé realizácie konkurovali sochárskym dielam, bola formálne zaraďovaná medzi úžitkové umenia, čo samozrejme zväčša vynikajúcim prácam uberalo na vážnosti. Prispieval k tomu i fakt, že diela prislúchajúce voľnému výtvarnému prejavu sa ocitali na spoločných výstavách spolu s dielami úžitkového charakteru, ktoré dnes možno zaradiť do kategórie dizajnu spotrebných produktov.