Designum 05/2010

online Designum 5/2010


Škola ako stredobod myslenia a tvorby, časť V. Obdobie stabilizácie

Škola ako stredobod myslenia a tvorby, časť V. Obdobie stabilizácie

Iva Mojžišová Od októbra 1934 do mája 1937 sa dá hovoriť o čase ustaľovania ŠUR. Škola, žiaľ, stráca Funkeho, ktorý koncom januára 1935 odchádza do Prahy. Na fotografickom oddelení ho vystrieda František Kožehuba. Oddelenie obchodnej reklamy a aranžovania výkladných skríň Vydra prideľuje Galandovi, ale nie nadlho. Galandovi väčšmi ako reklama vyhovuje kresliarska výchova a aranžérstvo po ňom preberá František Reichentál. Práve Reichentál istý čas študoval na Gosudarstvennych peterburgskich chudožestvennych masterskich v Petrohrade a bol našou jedinou priamou spojnicou s autentickým ruským konštruktivizmom.