Designum 05/2011

online Designum 5/2011


DesignWeek Budapešť –Couleur Locale

DesignWeek Budapešť –Couleur Locale

Zuzana Labudová Nosná dizajnérska exhibícia diel z tridsiatich európskych krajín COULEUR LOCALE sa konala v rámci budapeštianskeho týždňa dizajnu od 30. septembra do 30. októbra 2011. Autorky koncepcie výstavy Halasi Rita Mária a Szépvölgyi Viktória hľadali odpoveď na otázku, či má dizajnérska kultúra v rôznych krajinách unikátny, špecifický charakter.„Národní“ kurátori participujúcich krajín vyberali trojicu diel s lokálnymi črtami.  Zo Slovenska tu boli zastúpení: Sylvia Jokelová s lampami Burda is dead, Tibor Uhrín s vešiakom Hrabloidom a aktuálna víťazka Národnej ceny za dizajn v študentskej kategórii Lucia Karpitová s rotujúcim šarkanom.