Designum 05/2011

online Designum 5/2011


Jozef Vlček, neznámy autor známych prác

Jozef Vlček, neznámy autor známych prác

Ľubomír Longauer Jozef Vlček si povesť výborného odborníka získal už v Grafických umeleckých závodoch Josefa Doležala v Červenom Kostelci. Bol remeselne zdatný, a zrejme preto prešiel do pražského Melantrichu. Dá sa predpokladať, že tu si ho všimol František Vršecký a prehovoril ho na presťahovanie sa na Slovensko. Bol jeho šéfom v Slovenskej Grafii (1937 - 1942) a neskôr aj martinskej Neografii. Vlček v Slovenskej Grafii vytvoril najzaujímavejšie realizácie pre časopisy. Najmä červeno-čierna reklama na Slovenskú Grafiu je vrcholným grafickým dielom svojej doby na Slovensku. Realizoval však aj výborné obálky pre časopis Naše železnice (1938). V Bratislave začal pracovať na známkach, spočiatku ako realizátor náčrtových návrhov iných výtvarníkov, ktorých často prevyšoval. Spolu s Jozefom Cincíkom neskôr vytvoril viacero známok, podľa jeho návrhov realizoval napríklad jednu sériu doplatných známok. Najznámejšie sú však populárne známky zo série Kniežatá, ktoré vyšli pri príležitosti piateho výročia Slovenskej republiky v roku 1944. Pracoval aj na tých slovenských bankovkách, ktoré sa tlačili v Neografii. K zaujímavým prácam sa dostal  po vojne, keď ilustroval niekoľko kníh. V roku 1949 vyšla v Matici slovenskej kniha Tajomstvo vynálezcu, bohato ilustrovaná Vlčekovými perokresbami. Jeho talent však nebol plne využitý.