Designum 05/2011

online Designum 5/2011


Otec geometrického človeka

Otec geometrického človeka

Pavel Noga Otl Aicher bol jednou z najväčších osobností nemeckého grafického dizajnu 20. storočia. Výtvarní umelci svojou tvorbou často oslovujú iba nepatrnú časť verejnosti. Ich tvorba môže veľakrát podliehať dobovým trendom a z odstupu času už nemusí byť prijímaná s rovnako veľkým pochopením. Otlovi Aicherovi sa však podarilo vytvoriť dielo, ktoré oslovilo a naďalej oslovuje doslova milióny divákov. Otl Aicher sa najviac preslávil na poli vizuálnej komunikácie. Podarilo sa mu vytvárať na prvý pohľad jednoduché, ale zároveň dobre zapamätovateľné vizuálne štýly veľkých firiem. Dodnes sa používa napr. jeho logo Lufthansy alebo mníchovského letiska – výrazná verzálka písmena "M" sa postupom času stala synonymom pre názov mesta Mníchov. Svetové uznanie si Aicher vydobyl svojím komplexným grafickým riešením mníchovskej olympiády v roku 1972. Vedľa od tej doby mnohokrát napodobňovaných olympijských piktogramov Aicher vytvoril viac ako 900 znakov vyjadrujúcich základné situácie bežného života: piktogramy smerové, zákazové, týkajúce sa hygieny, dopravy, gastronómie, obchodu, nemocníc, ochranných pomôcok, atď. Hoci sa nedožil všetkých tých sofistikovaných technológií, ktoré nás dnes obklopujú, už od začiatku 60. rokov vo svojej práci myslel predovšetkým na to, ako uľahčiť komunikáciu medzi ľuďmi, ich navigáciu v neznámom prostredí, a to všetko výtvarne veľmi kultivovaným spôsobom.