Designum 05/2011

online Designum 5/2011


Re-use – chránené dielne – dizajn – dizajnéri

Re-use – chránené dielne – dizajn – dizajnéri

Adriena Pekárová Re-use, recyklácia, redukcia sú aktuálne pojmy, ktoré súvisia s otázkami, čo s nadprodukciou tovarov najrôznejšieho druhu, odpadmi, odhodenými a použitými predmetmi. Viažu na seba mnoho materiálov, energií a ľudskej práce. Jednou zo známych a overených odpovedí je priemyselná recyklácia, napríklad plastov, skla, papiera... Ďalšou z možností je re-use – teda znovu používanie –, princíp, ktorý predlžuje život odhodených a použitých vecí tak, že sa z nich vytvorí nový užitočný produkt so zmenenou funkciou a tvarom. Práve princípu re-use a jeho využitiu v podmienkach chránených dielní bol venovaný seminár pri príležitosti Radničkiných trhov 29. septembra 2011, ktorý organizovala n. o. Inklúzia v priestoroch Starej radnice v Bratislave. Chránené dielne často princíp re-use využívajú, pretože zvyškový materiál z rôznych výrob, použité a odložené veci sú lacným materiálom na výrobu rôznych produktov. Novým prvkom je však spolupráca dielní s dizajnérmi, ktorú práve tento seminár chcel zdôrazniť a orientovať obe strany na hľadanie príležitostí na spoluprácu.