Designum 05/2011

online Designum 5/2011


Škola ako stredobod myslenia a tvorby

Škola ako stredobod myslenia a tvorby

Iva Mojžišová

Časť VIII.
Hostia z Bauhausu

V roku 1933  hľadal pred nacizmom útočisko v Bratislave Josef Albers a Josefa Vydru požiadal o profesorské miesto na ŠUR. Naskytla sa mu však možnosť voľby medzi Slovenskom  a USA, a tak Josef Albers odišiel z Berlína do Severnej Karolíny na novozaloženú Liberal Arts College. Vydra oslovil aj Gyulu Papa, ktorý učil na Ittenovej škole v Berlíne. Pap však nakoniec do Bratislavy učiť neprišiel, rozhodli o tom jeho obavy z neznalosti jazyka. Koncom roku 1930 Vydra pozval prednášať na ŠUR László Moholyho-Nagya. Od 5. do 12. marca 1931 mal Moholy-Nagy na pôde ŠUR cyklus piatich prednášok v nemeckom jazyku a pre veľký záujem pridal ešte šiestu v maďarčine o novom výtvarnom umení.  Jeho bratislavská výstava trvala len desať dní, no i tak stačila vyvolať veľký záujem.  Najdôslednejšie kontakty s Bratislavou mal maďarský teoretik konštruktivizmu Ernő Kállai prostredníctvom časopisu Forum, kde publikoval nepretržite v rokoch 1932 – 1937, okrem toho mal v roku 1935 prednášku na ŠUR nazvanú Druhá tvár prírody v novom umení.  V roku 1930 prišiel navštíviť Bratislavu aj Hannes Meyer, ktorý v januári prednášal v sále Učňovských škôl na tému Architektúra, bývanie, umenie a život v Sovietskom Rusku. Aj keď sa Meyer zastavil v Bratislave len nakrátko, ŠUR v ňom zanechala dobrý dojem.