Designum 05/2012

online Designum 5/2012


Úvod Designum 5/2012

Úvod Designum 5/2012

Designum 5/2012 je zamerané na módu a textil. V úvode vedúce troch ateliérov na Katedre textilnej tvorby na VŠVU charakterizujú pedagogické vízie a možnosti uplatnenia ich absolventov,  rozhovor s Annou Bohatovou približuje štúdium textilu na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. V nasledujúcich blokoch sú príspevky o priemyselných podnikoch Audov, Ozeta Neo a Zekon, Makyta, alebo mladšej značke Justplay. Nový pohľad na prácu v dizajnérskej pozícii v zahraničí prinášajú Petra Langerová a Juraj Straka. Kreatívne prostredie Antverp popisuje Mária Štraneková. Úvaha Premeny na slovenskej módnej scéne veľmi vhodne zhrnie niekoľko významných fenoménov módnej branže na Slovensku v posledných rokoch. O činnosti a budúcich aktivitách Slovak Fashion Councilu hovorí Dana Kleinert. Na záver nechýbajú texty o histórii: Pánska móda a Slovensko, a ak sa chystáte na cesty, nevynechajte ani podrobný prehľad najvýznamnejších múzeí módy v Európe. Hlavnou editorkou čísla je Zuzana Šidlíková.