Designum 5/2013

online Designum 5/2013


Designblok ´13. Od ikon ku talentom

Designblok ´13. Od ikon ku talentom

Jana Oravcová

Pražský týždeň dizajnu a módy Designblok´13 (7. – 13. 10. 2013) sa niesol v znamení jubilea. Medzinárodná prehliadka súčasného dizajnu oslavovala svoj 15. ročník a jeho hlavná téma Ikony spolu s rovnomennou výstavou mala túto etapu nielen pripomínať, ale aj bilancovať. Každý ročník tejto dizajnérskej prehliadky predstavil veľký počet produktov zo všetkých oblastí dizajnu, ktoré napriek času zostali v pamäti, niektoré z nich sa vyrábajú alebo dokonca sa dostali do zbierky svetových múzeí. Príspevok prináša prehľad prezentácií dizajnu v troch hlavných priestoroch konania tohto festivalu dizajnu a módy – Superstudiu v nákladovej stanici Žižkov, Art House v Colloredo-Mansfeldskom paláci a Openstudiu a v Kafkovom dome.