Designum 5/2013

online Designum 5/2013


Designum 5/2013

Designum 5/2013

Designum 5 prináša zhodnotenie Bratislava Design Weeku a pražského Designbloku. Stručný prehľad o BDW, ktorý okrem výstavných prezentácií ponúkal mnoho ďalších formátov približuje text Potulky s dizajnom alebo Mesto naplno!. Vzhľadom na rozsah a bohatú štruktúru BDW časopis venoval  pozornosť takým projektom, ktoré priniesli zaujímavé prístupy v prezentovaní dizajnu. Medzi ne patrí prvá samostatná aukcia súčasného dizajnu, ktorú predstavujeme v článku Slovenský dizajn v aukcii,1 po prvé... Príspevok Mr. Zero prináša rozhovor členiek združenia trivjednom, ktoré pripravili samostatnú výstavu Emila Drličiaka. Výstava Made in Czechoslovakia. Shoeast na Bratislava Desig Week predstavila zbierku topánok vyrobených počas rokov 1945 – 1989. Jednou zo zahraničných prezentácií dizajnu na BDW bola výstava  Brilliant by Design. Jej kurátor Petr Nový v článku O magickom  spojení Česka, skla a porcelánu sa zamýšľa nad jej koncepciou. Hodnotenie pražského festivalu prináša článok Designblok ´13. Od ikon k talentom. Nasledujúce články Nemecký dizajn v Prahe – minulosť, Pražský Equal design festival alebo prístupový dizajn v praxi prinášajú pohľad na niekoľko pozoruhodných výstav mimo hlavných centier konania Designbloku. Mimoriadny záujem v kruhoch odbornej verejnosti vzbudila výstava Obrazy a predobrazy v Mestskej knižnici GHMP. Aktivity SCD približuje text Jasny Gaburovej o výstave Módu nezastaviš. Tvorbe Zdeňka Rossmanna v kontexte dejepisu grafického dizajnu sa venuje článok Sonie de Puineuf. Ulica pre všetkých predstavuje projekt SCD, príspevok Druhá koža. Súčasné aspekty denimu sa zaoberá problematikou dizajnu džínsov Časopis už tradične uzatvára text Elišky Mazalanovej Správy o múzeu č. 1.3