Designum 5/2013

online Designum 5/2013


Grafický dizajnér arch. Zdeněk Rossmann, jeho tvorba a umelecké presvedčenie

Grafický dizajnér arch. Zdeněk Rossmann, jeho tvorba a umelecké presvedčenie

Sonia de Puineuf Dejepis grafického dizajnu je mladou vedeckou disciplínou. Zaoberajú sa ňou ľudia s rozličným profesionálnym profilom – typografi, dizajnéri či kunsthistorici. Zatiaľ čo prakticky nasmerovaní tvorcovia do hĺbky skúmajú vývin fontov či technické revolúcie, ktoré ovplyvnili grafické umenie, teoreticky zameraní historici sa skôr snažia vnímať grafický dizajn ako súčasť intelektuálneho a umeleckého kontextu tej či onej doby. Príspevok je o grafickom dizajnérovi Zdeňkovi Rossmannovi, ktorého meno je nie je dodnes každému známe. Fakt, že o ňom vieme relatívne málo, je spôsobený z veľkej časti jeho smutným životným príbehom. Prepojením rozličných umeleckých disciplín so spoločenskou angažovanosťou, sa Rossmann stal jednou z emblematických osobností medzinárodnej avantgardy dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia.