Designum 5/2013

online Designum 5/2013


Made in Czechoslovakia – SHOEAST na Bratislava Design Week

Made in Czechoslovakia – SHOEAST na Bratislava Design Week

Zuzana Šidlíková

Projekt Shoeast rozbehol Juraj Šuška v roku 2011 v rámci doktorandského štúdia na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Prostredníctvom zberateľskej, výskumnej a popularizačnej činnosti odkazuje na zlatú éru obuvníckeho priemyslu v Československu v rokoch 1945 – 1989. Kým pred tridsiatimi rokmi bol import zahraničnej produkcie (najmä z krajín RVHP) v rámci obuvníckeho, odevného a textilného priemyslu len malou časťou na domácom trhu a väčšinu tvorila domáca produkcia, dnes sa situácia až dramaticky obrátila. Od deväťdesiatych rokov sa podmienky na trhu zmenili. Vzhľadom na tlak silnejúceho importu najmä z ázijských krajín sa mnohým podnikom napriek snahe o reštrukturalizáciu nepodarilo prežiť. Preto zbierka obuvi, ktorá bola prezentovaná na Bratislava Design Week, pripomína, že súčasťou domáceho priemyslu je i vlastný dizajn (alebo naopak, pre rozvoj dizajnu je potrebný vlastný priemysel, jednotlivci pracujúci v globalizovanom priestore sú už inou témou). Viac informácií o projekte a histórii obuvníckeho priemyslu prináša rozhovor Zuzany Šidlíkovej s autorom projektu.