Designum 5/2013

online Designum 5/2013


Nemecký dizajn v Prahe

Nemecký dizajn v Prahe

Ľubica Pavlovičová Výstavu v českom centre v Prahe pod názvom Nemecký design. Minulosť a súčasnosť tvorila kolekcia exponátov z 19. – 21. storočia zo zbierok múzea Die Neue Sammlung v Mníchove. Nemecký dizajn si minulosť nemusí idealizovať. V depozitoch múzeí, zbierkach súkromníkov a firiem, v početných domácnostiach prežil veľký počet produktov, ktoré dokážu slúžiť užívateľom dodnes a v čase svojho vzniku spôsobili výrazný posun v chápaní úlohy dizajnu. Ich pôvod a samotná existencia sa odlišujú v závislosti od konkrétnych historických a ekonomických podmienok, veď Nemecko prežilo v 20. storočí tragické osudové pády, ale aj politicko-ekonomické vzostupy. Nielen v nemeckej spoločnosti sa vďaka mnohým objavom a zmenám v myslení postupne rodili ďalšie inšpiratívne idey, zakladali sa školy, menili sa výrobné technológie, vznikali nové produkty, zvyšovala sa kvalita vybavenia domácností, verejných priestorov, mesta. Ako príklad tohto tvrdenia môže slúžiť vystavený sedací nábytok: najznámejší výrobok firmy Thonet Stolička č. 14 (1859), legendárne kreslo B 3 Wassily (1925 – 1926) Marcela Breuera, Ulmská sedačka (Max Bill, Hans Gugelot, Paul Hildinger, 1954) prútené kreslo E 10 (1948) Egona Eiermanna, stolička Bofinger Helmuta Bätznera (1964 – 1965) alebo Chair One Konstantina Grcica (2004).