Designum 5/2013

online Designum 5/2013


Obrazy a predobrazy

Obrazy a predobrazy

Jana Oravcová

V priestoroch Mestskej knižnice Galérie hlavného mesta Prahy sa konala výstava Obrazy a predobrazy. Výstava, v ktorá vychádzala z priestorových a inštitucionálnych podmienok tejto galérie s dôrazom na reflexiu českého moderného (avantgardný a neoavantgardný program) a súčasného umenia a jeho architektonickú dispozíciu priestoru členeného na výstavné výstavne sály a grafické kabinety, sledovala obrazy (umelecké diela súčasných štyroch zahraničných umelcov) vo vzťahu k predobrazom reprezentujúcich československú avantgardu prostredníctvom funkcionalistického skla, modernistickej výstavy, surrealistickej typografie. Viac o koncepcii výstavy prináša rozhovor Jany Oravcovej s kurátom výstavy Karlom Císařom.