Designum 5/2013

online Designum 5/2013


Slovenský dizajn v aukcii, po prvé...

Slovenský dizajn v aukcii, po prvé...

Nina Gažovičová

Jedným z originálnych a podnetných podujatí tohtoročného Bratislava Design Week sa stal prvý ročník In the Midl DESIGN Forum (IMdF). Oficiálne otvorenie projektu odštartovala 19. septembra 2013 historicky prvá samostatná aukcia dizajnu na Slovensku. Iniciátorom tohto pionierskeho kroku bola nezisková organizácia Midl. Bola pozoruhodným, výbušným mixom nadšenia a absencie komerčných záujmov. Preto ju môžeme čiastkovo dokonca chápať aj ako alternatívu ozvenu „kamenných“ aukcií. Zvlášť keď sa dá predpokladať, že žiadna z existujúcich aukčných spoločností by sa do projektu samostatnej aukcie dizajnu svojpomocne nepustila. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor na podporu najmladšej generácie perspektívnych slovenských dizajnérov, najmä zviditeľnením ich produktov prostredníctvom prezentácie na predaukčnej výstave.