Designum 5/2013

online Designum 5/2013


Správy o múzeu č. 13

Správy o múzeu č. 13

Eliška Mazalanová Zbierky Slovenského centra dizajnu sa v poslednom čase obohatili o mnohé cenné prírastky. Dizajnérka Júlia Kunovská do zbierok venovala svoj autorský dizajn nábytku nazvaný ZETPROGRAM, ktorý bol ocenený hlavnou cenou na Medzinárodnom trienále nábytku v Poznani v roku 1980. Podobne Združenie slovenských profesionálnych fotografov v spolupráci s jednotlivými autormi venovalo SCD kolekciu prác svojich členov, čím sa vytvoril predpoklad na vznik zbierky fotografie v rámci budúceho Múzea dizajnu.
Vzácnou akvizíciou sú keramické predmety, váza Júlie Horovej, ako aj keramické misy z produkcie bratislavskej ŠUR,  ďalej originály návrhov na zariadenie interiéru od autora Martina Brezinu. SCD získalo do zbierok aj rozsiahlu pozostalosť Igora Didova, dizajnéra a historika umenia, ktorá obsahuje rané i neskoršie grafické práce, tvarové štúdie, skicáre, prototypy vodovodných armatúr, makety vypínačov a zástrčiek, ale aj realizované výrobky a bohatý fotografický materiál mapujúci celú autorovu tvorbu.