Designum 5/2013

online Designum 5/2013


Ulica pre všetkých

Ulica pre všetkých

Katarína Hubová, Nina de Gelder

Slovenské centrum dizajnu je jedným z partnerov medzinárodného projektu IDeALL podporeného zo štrukturálnych fondov EÚ. Medzi záverečné úlohy projektu patrí urobiť experiment, ktorého cieľom je od začiatku navrhovania dizajnu produktu, exteriéru mesta, či služby integrovať okrem dizajnéra, výrobcu, zadávateľa aj užívateľa a rešpektovať jeho potreby. Vybrali sme si jednu z možností projektu – riešenie verejného priestoru. Keďže laboratóriá na riešenie experimentálnych projektov u nás chýbajú, rozhodli sme sa použiť ako laboratórium priamo ulicu. To, že to bola práve Heydukova ulica v Bratislave, nevzniklo náhodou. Heydukova ulica je paralelná komunikácia s Obchodnou a je do istej miery pokojnejšia a vyhovujúcejšia prechodu pre všetkých – peším, rodinám s kočíkmi a deťmi, vozičkárom, kolobežkárom, cyklistom, obyvateľom ulice, návštevníkom nemocníc, starým ľuďom a samozrejme, aj autám. Cieľom projektu bolo vytvoriť reálnu predstavu, ako by ulica mohla fungovať pre rôznych ľudí aj s úpravou verejného priestoru – na ulicu sme umiestnili mestský mobiliár – dizajnové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle.