Designum 06/2009

online Designum 6/2009


Čierna skrinka. TPT 2009

Čierna skrinka. TPT 2009

Mira Sikorová

Výstava s názvom Čierna skrinka prezentovala výber realizácií v rozličných formách – vizuálne štýly, knižné projekty, experimentálny dizajn, logá – súvisiace s vizuálnou komunikáciou.  Pochádzali od oslovených slovenských grafických dizajnérov a nikdy neboli zrealizované v konečnej podobe, hoci z pohľadu ich tvorcov išlo o kvalitné projekty, a tak zostali zachované aspoň v ich archívoch. Vystavujúci autori: Martin Melicherčík, Julo Nagy, Martin Mistrík, Robert Paršo, Peter Liška, Marcel Benčík, Juraj Blaško, Ondrej Gavalda, Ondrej Jób, Palo Bálik, Emil Drličiak, Branislav Matis, Juraj Balogh, Peter Nosál, Eva Brezinová, Róbert Szegény.