Designum 06/2009

online Designum 6/2009


Cohnauction

Cohnauction

Andrej Jaroš

Nie vždy musí byť dražba spojená s predajom starožitných či umeleckých diel. Presvedčila o tom aukcia artefaktov dizajnu 20. storočia Cohnauction, ktorá sa konala 11. 10. 2009 v pražskom centre súčasného umenia DOX v rámci Designbloku 09. O spomínané artikle začína byť čoraz väčší záujem a je to vidieť nielen zo strany odbornej verejnosti, ale v neposlednom rade i zo strany zberateľov. Nasvedčujú tomu i prekvapivo dobré výsledky dražby. Z celkového počtu 215 ponúknutých diel na dražbu sa vydražilo 125 položiek, čo je viac ako polovica.