Designum 06/2009

online Designum 6/2009


Design Week Budapešť – návraty

Design Week Budapešť – návraty

redakcia

K najpropagovanejším akciám Design Week Budapešť 2009 patrila výstava maďarského Dizajn centra v priestoroch bývalého autobusového terminálu s názvom In Competition (László Herczeg, Akos Stegmar, Mika&Heni...). K ďalším atraktívnym podujatiam patrila výstava Harriho Koskinena, jedného z najuznávanejších fínskych dizajnérov v súčasnosti.