Designum 06/2009

online Designum 6/2009


Plagát žije ďalej. TPT 2009

Plagát žije ďalej. TPT 2009

Pavel Noga

V posledných rokoch prebieha najmä medzi odbornou verejnosťou polemika o tom, či plagát ako komunikačné médium už neprežil. Trienále plagátu v Trnave 2009 napriek všetkým okolnostiam ukázalo, že plagát ako médium – nositeľ obsahu – môže byť aj naďalej pre dizajnérov atraktívnou výtvarnou disciplínou práve kvôli svojmu obsahu.