Designum 06/2009

online Designum 6/2009


Vienna Design Week

Vienna Design Week

redakcia

Od 1. do 11. októbra 2009 prezentovala Viedeň už po tretíkrát inštalácie a produkty domácich i medzinárodných dizajnérov. Celkovo 80 podujatí na viac ako 50 lokalitách navštívilo až 19 000 návštevníkov. Súčasťou výstav boli aj sprievodné programy pre deti, premietanie filmov, verejné diskusie a stretnutia s dizajnérmi. Predstavili sa rôzne polohy dizajnu, s dôrazom na jeho významnú pozíciu v hospodárstve a dôležitú úlohu vo vzdelávacom procese.