Designum 06/2009

online Designum 6/2009


Workshop Rural Poster (správa spoza kuchynskej linky). TPT 2009

Workshop Rural Poster (správa spoza kuchynskej linky). TPT 2009

Mária Rišková

Workshopy pre študentov grafického dizajnu sprevádzajú Trienále plagátu Trnava od roku 2000. Študenti, ktorí tvorili plagáty počas prvého workshopu, boli tento rok jeho lektormi a organizátormi. Do prípravy dielní plagátu sa pustil dizajnér Robert Paršo. Vo svojej súkromnej galérii FreeDom v Báhoni pri Trnave, kde má aj svoje dizajnérske štúdio, poskytol workshopu priestor a zázemie a oslovil ďalších spolupracovníkov (M. Rišková, J. Blaško, B. Matis).