Designum 06/2010

online Designum 6/2010


Medzinárodná súťaž absolventských prác Graduation Projects

Medzinárodná súťaž absolventských prác Graduation Projects

redakcia V roku 2010 bola táto akcia prvýkrát organizovaná ako medzinárodný projekt, na ktorom spolu s poľskou stranou participovali český časopis TYPO a slovenský magazín Designum. Organizátori nadviazali na úspešnú spoluprácu na projekte G4, ktorý mapuje dianie v oblasti dizajnu v krajinách vyšehradskej štvorky. Do súťaže bolo prihlásených celkovo 224 prác, z toho 180 z Poľska, 30 z Čiech a napokon 14 zo Slovenska, zahŕňali práce z odboru grafického dizajnu a priemyselného dizajnu.