Designum 06/2010

online Designum 6/2010


Ideológia v grafickom dizajne

Ideológia v grafickom dizajne

Eva Kašáková

Preklad rozhovoru so švédskym grafickým dizajnérom Nille Svenssonom bol vybraný z knihy The Reader (Sternberg Press, 2009). Témou rozhovoru je dizajn a ideológia, vplyv ideologického postoja dizajnéra na jeho prácu, rola dizajnu v spoločnosti a súčasné kritické a investigatívne tendencie v grafickom dizajne.