Designum 06/2010

online Designum 6/2010


Iný rozmer dizajnu. Siedme bienále v Saint-Étienne

Iný rozmer dizajnu. Siedme bienále v Saint-Étienne

Zdeno Kolesár Siedmy. ročník medzinárodného bienále dizajnu vo francúzskom Saint-Étienne mal ústrednú tému Teleportácia. 14 čiastkových expozícií  akcentovalo posun od riešenia funkčných, komunikačných a výrazových možností nových technológií k ich sociálnym, kultúrnym a etickým konzekvenciám. V protiklade ku komerčným aspektom dizajnu sa bienále sústredilo na spoločensky osožný dizajn.