Designum 06/2010

online Designum 6/2010


Škola ako stredobod myslenia a tvorby, časť VI.

Škola ako stredobod myslenia a tvorby, časť VI.

Iva Mojžišová O študentoch a žiakoch

Budúci žiaci ŠUR prechádzali sitom dosť náročného výberu. Hneď na začiatku vznikol pri učňovských školách Psychotechnický ústav, ktorý založili a sformovali  Josef Stavěl a Juraj Čečetka. Okrem toho sa na ŠUR skúmali mentálne a telesné danosti uchádzača a miera jeho talentu. V oblasti zábavy sa zdá, že Bauhaus  znamenal pre ŠUR vskutku príťažlivý vzor. Karnevaly usporadúval a organizačne sa o ne staral Spolok absolventov ŠUR zvaný SAŠUR, ktorý tiež organizoval vystúpenia hercov zo Slovenského národného divadla, čítanie poézie, hudobné sólové alebo komorné koncerty a pod.