Designum 06/2010

online Designum 6/2010


Slovenský dizajn získal ocenenia

Slovenský dizajn získal ocenenia

redakcia Na Bio 22 v slovinskej Ľubľane získal Emil Drličiak Zlatú medailu za Logomapu a plagáty pre Mestské divadlo v Žiline, Čestné uznanie obdržalo štúdio Pergamen Trnava (Juraj Demovič, Lívia Lörinczová, spolupráca Ján Semanák, Jakub Dvořák) za dizajn obalov Tatratea a Anton Zetocha získal za svietidlo Zips v Ľubľane cenu Bio Quality Concept.