Designum 06/2010

online Designum 6/2010


Šperk Stret 2010

Šperk Stret 2010

Mária Nepšinská

Konferencia Šperk Stret sa venuje oblastiam súčasného šperku, ktorý má mnoho tvárí a podôb.  Koná sa každé dva roky a jej organizátorom a hostiteľom je VŠVU v Bratislave. Hlavnou témou 4. ročníka bola rozmanitosť prístupov v tvorbe súčasného autorského šperku. Reflexia aktuálnych trendov v tvorbe umeleckého šperku a dizajnu v kontexte vývoja na svetovej scéne, výmena poznatkov a konfrontácia názorov a tvorivých prístupov, sa tento rok niesla pod heslom Schmuck Causa.