Designum 06/2012

online Designum 6/2012


Úvod Designum 6/2012

Úvod Designum 6/2012

Záverečné číslo roku 2012 prináša niekoľko pohľadov na produktový dizajn. V úvode predstavujeme  katedry dizajnu v Bratislave (VŠVU , FA STU) a na FU TU Košice. Do rubriky aktivity sme zaradili príspevky o minuloročných výstavách Designblok Praha a Dizajnvíkend, ako aj o stále prebiehajúcej prezentácii dizajnérov strednej a východnej Európy v izraelskom Holone, ktorá má názov Common Roots. Združenie Ostblok, jeho ambície a plány predstavil Majo Lukáč. Do časti Osobnosti Zdeno Kolesár pripravil profil Jozefa Gašparíka a Zuzana Šidlíková Borisa Klimeka. O predaji autorského dizajnu na  internete a jeho špecifikách napísala Saša Šmidáková (SAShE.sk) a o spolupráci dizajnérov s firmou TULI Ľubica Pavlovičová. Do rubriky Retrospektívne sme zaradili príspevky o histórii gramofónov a slovenskej nábytkovej produkcii v medzivojnovom období. Soňa G. Lutherová poskytla Designumu článok o Antropológii dizajnu a hlavný editor čísla Zdeno Kolesár napísal inšpiratívnu recenziu knihy Jana Michla: Funkcionalismus, design, škola, trh.