Designum 1/2014

online Designum 1/2014


Designum 1/2014

Designum 1/2014

Designum 1/2014  pokračuje v pôvodnej obsahovej skladbe: v prvej časti sa venuje výstavám (zo Slovenska: Začalo to Cyrilom a Metodom, Fórum dizajnu 2014 a zo zahraničia: Typorama Philippa Apeloiga a The Happy Show Stefana Sagmeistra v Paríži), osobnostiam slovenského dizajnu a ich významnému podielu na formovaní súčasnosti (Igorovi Didovovi a Antonovi Cepkovi), konferenciám (BYDESIGN, na ktorej sa onedlho v Bratislave zúčastnia aj zástupcovia grafického štúdia Vasava a spomínaný Stefan Sagmeister). Eduard Toran – odborník, ktorý stál pri budovaní základov teórie dizajnu na Slovensku, nám z New Yorku poslal úvahu o tom, ako v poslednej storočnici niektoré udalosti alebo predmety ovplyvnili nielen samotné dejiny, ale aj chápanie dizajnu. K histórii sa viaže aj príspevok o írsko-francúzskej dizajnérke Eileen Grayovej a článok o osudoch vzácnych interiérov v Bratislave, v ktorom skúmame príčiny a uvádzame následky pochybení v postojoch k spoločnému kultúrnemu dedičstvu. V čísle uzatvárame článok o Antológii dejín dizajnu, ktorý prináša pohľad na viaceré aktuálne témy a teoretické prístupy v dizajne. Viacročný cyklus o aktivitách súvisiacich s múzeom dizajnu sme tento rok rozšírili obsahom aj obrazom, čo zodpovedá reálnej situácii – od roku 2011 získala myšlienka múzea dizajnu konkrétne obrysy. V tejto súvislosti uverejňujeme aj článok o projekte združenia 84 (Priatelia múzea dizajnu) Kabinet Školy umeleckých remesiel.