Designum 1/2014

online Designum 1/2014


Antológia dejín dizajnu / The Design History Reader, 2. časť

Antológia dejín dizajnu / The Design History Reader, 2. časť

Andrea Cséfalvay Kopernická

V minulej časti sme sa pri opisovaní obsažnej publikácie Antológie dejín dizajnu venovali tzv. americkému systému ako súčasti hnacieho motora amerického raketového hospodárskeho rastu a prvého typicky amerického dizajnérskeho fenoménu – streamliningu. Rozmerná publikácia editoriek Grace Lees-Maffei a Rebeccy Houze ponúka zaujímavé a dalo by sa povedať, povinné čítanie pre teoretikov a historikov, ale aj pre samotných dizajnérov. Editorky jej obsah rozdelili do dvoch veľkých celkov: prvá časť s názvom Histórie (Histories) chronologicky predstavuje výber textov skúmajúcich vznik dizajnu a dizajnérskej profesie, ich úloh, postavenia a významu v spoločnosti od roku 1676 až po súčasnosť. Druhá časť, ako napovedá aj jej názov Metódy a témy (Methods and Themes) sa zameriava na metodologické prístupy, vznik samotnej disciplíny dejín dizajnu, jej predchodcov, prvé snahy o jej konštituovanie až po súčasné interdisciplinárne presahy. Venuje sa obdobiu postmoderny a novým témam a prístupom, ktoré sa od konca šesťdesiatych rokov začali objavovať a dodnes významne rezonujú v teoretickom myslení aj dizajnérskej praxi.