Designum 1/2014

online Designum 1/2014


Anton Cepka má svoju monografiu

Anton Cepka má svoju monografiu

Mária Hriešik Nepšinská Začiatkom roka 2013 vyšla v koncepcii Matúša Cepku monografia venovaná významnému slovenskému šperkárovi Antonovi Cepkovi, zakladateľovi ateliéru šperku na bratislavskej VŠVU. Publikácia prináša predovšetkým komplexný obrazový prehľad tvorby svetovo uznávaného autora v oblasti výtvarného šperku, ale aj jeho monumentálne či komornejšie sochárske diela, ktoré boli doteraz v kontexte slovenského sochárstva prehliadané. V  223-stranovej publikácii, rozdelenej do piatich kapitol, sa nachádza takmer 300 obrazových reprodukcií šperkov a doteraz nepublikovaných kresbových náčrtov, škíc a modelov, ako aj fotografií objektov a sochárskych diel vytvorených do konkrétnych architektonických priestorov. Pre úplnosť je v biografickej časti aj niekoľko dokumentárnych fotografií zo života autora. Autorkami textov sú štyri výtvarné teoretičky zo Slovenska, Čiech a Nemecka: Ágnes Schramm, Sabina Jankovičová, Alena Křížová a Petra Hölscher.