Designum 1/2014

online Designum 1/2014


Jeden alebo viac príbehov?

Jeden alebo viac príbehov?

Zdeno Kolesár Na prelome minulého a tohto roka sa vo Výstavnom a informačnom bode Slovenského centra dizajnu Satelit uskutočnila výstava Typografia a dizajn písma na Slovensku s podtitulom Začalo to Cyrilom a Metodom. Priestory Hurbanových kasární v Bratislave by sa mali stať sídlom prvého slovenského umeleckopriemyselného múzea, ktoré sa de iure stále ešte len zakladá, de facto však už dlhší čas vykazuje mnohostranné aktivity, ku ktorým sa priradila i spomenutá výstava. Vznikla v spolupráci Ľubomíra Longauera, bojovného zástancu zriadenia novej inštitúcie s Palom Bálikom z Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vystavené práce sa zároveň majú stať akvizíciami budúceho umeleckopriemyselného múzea. Na slovenské pomery obsiahla výstava (zastúpených bolo približne 90 autorov) ponúkla viacero podnetov na úvahy. Predstavila prinajmenšom štyri rôzne spôsoby vystavovania grafického dizajnu. Výsledkom však bol pomerne kompaktný celok, a to i napriek tomu, že za zdanlivo logickým, chronologickým a vypointovaným „príbehom“ sa v skutočnosti skrývalo príbehov niekoľko.