Designum 1/2014

online Designum 1/2014


Kabinet Školy umeleckých remesiel a pokračujúci výskum histórie ŠUR

Kabinet Školy umeleckých remesiel a pokračujúci výskum histórie ŠUR

Mária Rišková Výskum jednej z najpútavejších tém našej kultúrnej histórie – Školy umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939) nadväzuje na dlhoročnú prácu historičky umenia Ivy Mojžišovej.
Projekt združenia 84 (Priatelia múzea dizajnu) pod názvom Kabinet Školy umeleckých remesiel bol podporený Ministerstvom kultúry SR, iniciovali a realizovali ho členovia združenia v spolupráci s potomkami žiakov, pedagógov, pracovníkov, podporovateľov ŠUR a ďalšími spolupracovníkmi. Priamym výstupom projektu Kabinet Školy umeleckých remesiel je zriadenie rovnomennej kolekcie ako súčasti zbierkového fondu SCD, ktorá obsahuje diela a ich reprodukcie, dobové dokumenty (korešpondencia, fotografie, propagačné materiály, noviny a časopisy), či publikácie autorov súvisiacich so ŠUR. Viaceré dokumenty a diela, ktoré nebolo zatiaľ možné získať, alebo sú stálou súčasťou iných zbierok a archívov, boli digitalizované a sú prítomné na účely štúdia v kópii, reprodukcii a pod. Významnou súčasťou prípravy kolekcie je séria čiastkových výskumov, do ktorých sa zapojili autori projektu a hosťujúci bádatelia.