Designum 1/2014

online Designum 1/2014


List z New Yorku - storočnica s pozitívnymi výsledkami

List z New Yorku - storočnica s pozitívnymi výsledkami

Eduard Toran Rok 2014 končí storočnicu od začiatku prvej svetovej vojny, ktorej dôsledkom nastal rozpad Rakúsko-Uhorska, vznik Československa a neskôr jeho rozdelenie. Urýchľujúci sa rozmach technológií ovplyvnil prevratné zmeny v spôsobe života. Úlohy a postavenia dizajnérov sa menili a menia. Klasické poučky o kráse výrobkov z čias industrializácie Anglicka v 19. storočí prešli adaptáciami. Znalosť histórie pomáha v príprave pre budúcnosť.
V New Yorku sa dozvedám jednak o Východe: o Bratislave, i o švajčiarskom Davose, kde sa v túto zimu schádzajú nenápadní vodcovia sveta rozhodujúci o krajinách, financiách a priemysle; a o Západe, kde zo Silicone Valley prichádzali technologické novinky meniace náš život, ako aj o novom svetovom centre inovácií Šen-čen pri Hongkongu. Tam sa môže stať, že vám ukradnú duševné vlastníctvo – skôr ako bude váš dizajn vyrobený, ho už môže predávať konkurencia. Žartuje sa: Boh stvoril nebo a zem, a všetko ostatné bude vyrobené v Číne. O niektorých najnovších vynálezoch sa ani nehovorí, kým predchádzajúce investície neprinesú profit a nevypredajú sa výrobky pripravené na trh. Dizajn môže byť podľa potreby zameraný na morálne i fyzické opotrebovanie sa výrobkov. Technologický vývoj prináša neplánovateľné výsledky. Storočnica ukazuje, že sľubované tisícročné ríše zanikli po pár rokoch a z protikapitalistického ľudovodemokratického „socíku“ sa stalo kapitalistické zriadenie. Dizajn musí byť pohotový prispôsobovať sa a zohrávať závažnú národohospodársku úlohu pri akejkoľvek budúcnosti slovenského priemyslu.