Designum 1/2014

online Designum 1/2014


Sublimujúce interiéry 20. storočia. Pokus o náčrt hlavných problémov

Sublimujúce interiéry 20. storočia. Pokus o náčrt hlavných problémov

Zoja Droppová V Bratislave na Panskej ulici stojí jeden krásny nešťastný dom. Je dielom staviteľa Ferdinanda Kittlera (1904) a je pamiatkovo chránený. Turisti ho zvonka obdivujú a fotografujú, ale márne nazerajú dnu cez špinavé sklo. Do kedysi presláveného priestoru v prízemí sa nedá dostať už viac ako 15 rokov. Okoloidúci Bratislavčania si iba povzdychnú a tí mladší si vlastne iný stav už ani nepamätajú. Kto háda, že hovoríme o dome s lekárňou Salvátor, háda správne. Je vzorovou ukážkou toho, ako jednoducho sa dá prísť o vzácnu pamiatku – ak sa nakopí dostatočné množstvo „náhod“ a dostatočné množstvo ľudí, ktorí priamo neškodia, ale „iba“ nekonajú, keď by konať mali. Bezmocnosť pri záchrane historického interiéru a inventáru lekárne zo 17. a 18. storočia je aj po rokoch nočnou morou kunsthistorikov, múzejníkov a pamiatkarov. Pre všetky podobné prípady by Salvátor mohol slúžiť ako príučka, čoho sa vyvarovať a na aké problémy zamerať prevenciu. Príbeh lekárne je precedensom, modelovým príkladom, ktorý už v deväťdesiatych rokoch predznamenal všetky peripetie, aké zažívame dnes na Slovensku pri pokusoch o záchranu či aspoň zdokumentovanie interiérov budov z minulého storočia.