Designum 1/2014

online Designum 1/2014


Victor Papanek

Victor Papanek

Ivo Flimmel

Victor Papanek (1923 – 1998) otec sociálneho dizajnu, autor jednej z najčítanejších kníh o dizajne, otvoril dvere k súčasnému ekodizajnu a ekologicko-sociálnemu mysleniu v dizajne. Narodil sa vo Viedni, základnú školu však začal navštevovať v Anglicku a v roku 1932 celá rodina emigrovala do Spojených štátov. Vyštudoval architektúru a dizajn na Cooper Union v New Yorku a postgraduálne študoval na Massachusetts Institute of Technology. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval ako architekt, dizajnér, učiteľ a hlavne silný advokát sociálne a ekologicky orientovaného dizajnu. Papanek vstúpil do histórie najmä vďaka svojej kontroverznej knihe Design for the Real World. Human Ecology and Social Change (1971). V roku 1995 publikoval knihu The Green Imperative. Ecology and Ethics in Design and Architecture, v ktorej vyzdvihol jednu z kompetencií návrhára – predchádzať ekologickým, ekonomickým a politickým následkom spôsobovanými dizajnom na prírodnom prostredí.