Designum 1/2015

online Designum 1/2015

Designum 1/2015

Designum 1/2015

Časopis Designum 1/2015 začíname spomienkou na maliara, ilustrátora a grafického dizajnéra Svetozára Mydla. Do galérie dizajnu Satelit zavítame na podujatie pod názvom dizajnér – kritik – editor – komentátor, ktoré skúmalo mantinely profesie grafického dizajnéra a okrem iného podnietilo aj úvahu na tému Patrí k dizajnu kritický odstup? Po dlhšom období sa pod názvom Úniky a návraty objavila v Bratislave výstava, ktorú by sme mohli chápať aj ako pokus o viacgeneračné predstavenie typických tendencií súčasnej slovenskej textilnej tvorby. Dotvorenie knižnice Goetheho inštitútu v Bratislave študentmi ateliéru Industrial dizajn VŠVU hodnotíme ako ideálny príklad prepojenia školy s praxou. Tvorbu Tibora Uhrína nie je potrebné bližšie predstavovať, predsa však článok Priečny rez jeho prácami prináša ďalší pohľad na najnovšie diela. O tom, čo a prečo dvaja dizajnéri zbierajú a aká výstava môže z tohto hobby vzniknúť, sa dočítate v článku pod názvom Lucia Gašparovičová a Marcel Benčík ZBIERAJÚ. Zaoberáme sa aj dielom dvoch výnimočných slovenských architektov, a to Friedrichom Weinwurmom a Vojtechom Vilhanom. Dva články o zahraničných dizajnéroch prinášajú profily Pierra di Sciulla a manželov Lucy a Jorge Ortovcov. Do časti venovanej Slovenskému múzeu dizajnu  sme pripravili  prehľad o budovaní zbierky slovenskej módy a textilnej tvorby.  Designum 1/2015 prináša aj články o podnetných podujatiach: pohľad Andreja Kolenčíka na poslednú konferenciu slovenských ilustrátorov PIKTO a Pavla Nogu na varšavskú Think (in) visual communication. Záverečný pozdrav z New Yorku  je od Eduarda Torana, odborného pracovníka Metropolitan Museum of Art.