Designum 1/2015

online Designum 1/2015

Dizajn: Aký, pre koho, na čo a od koho?

Dizajn: Aký, pre koho, na čo a od koho?

Eduard Toran

List z New Yorku.
V britskom týždenníku The Economist z 20. decembra minulého roku na strane 83 uviedli, že aj v Bratislave vznikajú podnikavé vedecké startupy, a to v tom istom čase, keď európski politici obmedzujú finančné fondy na vedecké účely pre nepriaznivé hospodárske výsledky.
A kde je veda a nová technológia, tam má byť aj dizajn. Jednoducho – dizajn vylepšuje veci. Kombinuje účelnosť objektov či priestorov s dobrým výzorom, čo je značne široká oblasť pôsobenia. Od 19. storočia sa opakovane vynárajú podobné otázky, ale treba rozoznávať špecifické zvláštnosti dané meniacimi sa obdobiami a teritóriami. Prax sa správa pragmaticky, bez ohľadu na zaostávajúce teoretizovanie. Svet veci vyvíja, vyrába, predáva a v danom momente sa uplatnia najvyhovujúcejšie podmienky existencie dizajnu. Zo Slovenska mi napísali: „… v súčasnosti je na Slovensku situácia, keď sú slovenské firmy v menšine oproti tým so zahraničným kapitálom a zároveň z celoslovenského pohľadu sa málo venujú otázkam dizajnu. Najmä sa boja riskovať a financovať takýto „vývoj“. Vznikajú a zanikajú rôzne značky, ktoré rozsahom činnosti (nie kvalitou) a z toho vyplývajúcou mierou uplatnenia sa na trhu sú malé a... často aj s krátkou životnosťou. Samozrejme, že sú aj výnimky... (Štefan Klein a jeho lietajúce auto)... Ale na to, aby bol prebudený primeraný záujem alebo primeraná odozva, sú to stále malé impulzy.“