Designum 1/2015

online Designum 1/2015

Friedrich Weinwurm – architekt, ktorý chcel meniť svet k lepšiemu

Friedrich Weinwurm – architekt, ktorý chcel meniť svet k lepšiemu

Ľubica Pavlovičová

Rozhovor s Henrietou Moravčíkovou.
Autorka publikácie o medzivojnovom architektovi Friedrichovi Weinwurmovi Henrieta Moravčíková získala za svoju knihu profesionálne aj spoločenské ocenenia: Cenu profesora Martina Kusého 2014 a Krištáľové krídlo 2014 v kategórii Literatúra a publicistika. Sme presvedčení, že monografia by nezostala nepovšimnutá aj bez týchto pôct, architektonické dedičstvo po Friedrichovi Weinwurmovi, jeho nezvyčajný život a tragický koniec, priťahujú v posledných rokoch pozornosť nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. A to oprávnene. Napokon veď vďaka takýmto osobnostiam Slovensko medzi dvoma vojnami zmenilo svoju tvár. Henrieta Moravčíková dokázala získať, spracovať a zhodnotiť množstvo údajov a vytvoriť obraz jedinečnej osobnosti.