Designum 1/2015

online Designum 1/2015

Ilustrácia vo verejnom priestore

Ilustrácia vo verejnom priestore

Andrej Kolenčík

PIKTO14.
V Mestskej knižnici mesta Piešťany sa 24. – 25. októbra 2014 uskutočnil tretí ročník konferencie PIKTO, ktorú organizuje ASIL – Asociácia ilustrátorov. Po témach Kniha ako vizuálny celok a Ako prichádzajú ilustrátori o ilúzie prišla na rad Ilustrácia vo verejnom priestore.  Ako si mohol prečítať už návštevník webovej stránky PIKTO: „Byť v súčasnosti výtvarníkom vyjadrujúcim svoje nápady a postoje vo verejnom priestore sa žiaľ väčšinou spája s nelegálnou činnosťou. Na tohtoročnej konferencii sa preto budeme venovať otázkam, ako legálne využiť potenciál ulice, interiérov a verejných priestranstiev na ilustratívne riešenia. Prizvaní odborníci z Čiech a Slovenska predstavia tie najlepšie riešenia v oblasti street artu, mural paintingu, mestských zásahov a interiérových ilustrácií. Na pozitívnych príkladoch ukážeme, že aj v street art scéne existujú úspešné a kvalitné komerčné riešenia. Budeme sa rozprávať aj o účinku ilustrácie a estetizácie prostredia na kvalitu života v mestách“.