Designum 1/2015

online Designum 1/2015

Kantova filozofia v 3D zobrazení

Kantova filozofia v 3D zobrazení

Pavel Noga

Ako máme zvizualizovať naše myšlienky? Dokážeme obrazom dostatočne jasne sprostredkovať informáciu čitateľovi, aby ju porozumel tak, ako chceme my a nie skreslene a nepresne? Vieme sa dostatočne vžiť do úlohy používateľa nami navrhnutého informačného dizajnu? Dá sa vytvoriť trojrozmerný model filozofického učenia? Ako môžeme uľahčiť komunikáciu človeku, ktorého mozog číta bežné informácie potrebné ku každodennému životu inak? Na produkty práce grafického dizajnéra možno samozrejme pozerať ako na iné diela z oblasti vizuálneho umenia a hodnotiť predovšetkým jeho esteticko-výtvarnú úroveň alebo vycibrený autorský rukopis. Aj v grafickom dizajne vznikajú umelecké artefakty vytvorené pre galerijné inštalácie, ktoré síce ocení väčšinou len niekoľko znalcov a profesionálnych kritikov, ale ich autor potom býva uctievaný rovnako, ako akýkoľvek iný vizuálny umelec. Existuje však aj veľké množstvo neokázalých realizácií z oblasti vizuálnej komunikácie, ktoré denne využívajú tisícky ľudí a nikto nepátra po tom, kto je ich autorom.