Designum 1/2015

online Designum 1/2015

Móda a textil v zbierkach Slovenského múzea dizajnu

Móda a textil v zbierkach Slovenského múzea dizajnu

Zuzana Šidlíková

Vznik Slovenského múzea dizajnu (SMD) v roku 2014, v kontexte ďalších domácich, ale i zahraničných inštitúcií prirodzene otvára otázky týkajúce sa budovania zbierky módy a textilu. Štruktúru zbierky ovplyvňuje akvizičná politika iných slovenských múzeí, ale aj ekonomické limity a celková dostupnosť jednotlivých textilných artefaktov (a prirodzene aj ich stav). Priority akvizičnej činnosti SMD sú v oblasti československej (alebo českej a slovenskej) produkcie 20. storočia až do súčasnosti. Taktiež špecifické príklady zahraničnej produkcie – avšak vo väzbe s domácim prostredím. Ako vyplýva z názvu inštitúcie, hlavnou oblasťou záujmu je dizajn, teda produkcia funkčných úžitkových predmetov. V súvislosti so zbierkou textílií nás budú preto zaujímať najmä oblasti odievania a bývania, teda bezprostredne textílie prepojené s každodenným životom človeka, jeho pracovnými či voľnočasovými aktivitami.