Designum 1/2015

online Designum 1/2015

Patrí k dizajnu kritický odstup?

Patrí k dizajnu kritický odstup?

Zdeno Kolesár

Je kritický prístup dôležitý v kontexte súčasnej dizajnérskej praxe a prečo? Má grafický dizajnér kriticky prehodnocovať komunikovaný obsah? Je grafický dizajnér zodpovedný za komunikovaný obsah a prečo? Tak znela úvodná trojica z 13 otázok, ktoré položila kurátorka výstavy „dizajnér – kritik – editor – komentátor“ Katarína Lukić Balážiková bývalým a súčasným pedagógom Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení. Trocha sugestívne formulované otázky väčšina opýtaných zodpovedala pozitívne a potvrdila tak zmysluplnosť výstavného projektu. Ten okrem dilemy, či sa grafický dizajnér má kriticky zaoberať obsahom svojich výstupov, poukázal i na ďalšie otázky týkajúce sa zmyslu a poslania súčasného grafického dizajnu, jeho vyučovania či vzťahu dizajnérskej pedagogiky k praxi. Hoci v prvom pláne nešlo o retrospektívu, výstava mala aj historický rozmer, keďže pripomenula pätnásť rokov existencie samostatnej Katedry vizuálnej komunikácie (do roku 2008 fungovala ako Katedra grafického dizajnu) Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.