Designum 1/2015

online Designum 1/2015

Príklad prepojenia štúdia s praxou: knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave

Príklad prepojenia štúdia s praxou: knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave

Jana Oravcová

Ateliér Industrial dizajn Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý vedie od jeho založenia Ferdinand Chrenka, je jedným z príkladov prepojenia vysokoškolského umeleckého štúdia s praxou. Spojenie teórie s praxou – doteraz nevyriešený problém – o ktorom sa na poli vzdelávacích inštitúcií vedú nekonečné diskusie, má v tomto ateliéri nielen dlhodobú tradíciu, ale aj konkrétne výsledky. Takmer každý semester tu študenti riešia dizajnérske zadania vychádzajúce z konkrétnych potrieb rozličných firiem. O tom, že spolupráca s ateliérom je obohacujúca a prospešná pre obe strany, svedčia úspešné projekty realizované v spolupráci s firmami ELECTROLUX, TON,TULI, SWN MORAVIA, CULCHARGE, FUN TIME, PALMA, RONA, POLYTRADE, KODRETA, SANDRIK-BERNDORF atď.