Designum 1/2015

online Designum 1/2015

Textil ako súčasné médium

Textil ako súčasné médium

Ľubica Pavlovičová

Rozhovor s Adrienou Pekárovou.
Minulý rok v novembri sa v bratislavskej galérii dizajnu Satelit uskutočnila pod hlavičkou združenia TXT výstava Úniky a návraty textilnej tvorby. Keďže sme sa s projektom podobného druhu na Slovensku nestretli už zopár rokov, pokúsili sme sa toto podujatie zhodnotiť  rozhovorom s kurátorkou výstavy Adrienou Pekárovou.
V katalógu si vyslovila úvahu, či nenastal čas nanovo definovať textilnú tvorbu. Na úvod by som sa teda chcela opýtať, ako ju ty vidíš, ako by si ju ty stručne popísala?
Je to veľmi náročné odpovedať stručne. Východiskom môže byť  klasicky chápaná oblasť textilnej tvorby – práca z textilných vlákien, koberec, tapiséria, látka, odev, trojrozmerný objekt... teda artefakty voľného umenia, dizajnu, úžitkového umenia s podstatným prvkom remesla. Výtvarným prostriedkom tejto tvorby sú vlákno, niť, rozmanitý textilný materiál a nástrojom stvárnenia sú textilné techniky. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia, ktoré je často považované za „zlatý vek“ textilného umenia, išlo o skúmanie možností textilného vlákna. Vývoj smeroval k experimentu, hľadaniu nových možností a skúmaniu, čo je „za textilom“. Súčasnosť charakterizujú nové technológie a materiály, uvoľnenie pravidiel a slobodné miešanie žánrov, prostriedkov a spôsobov spracovania.